Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

83 256,67 PLN

Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

05.12.2022 2 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216110

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Licytacja/aukcja

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli, ul. Kocjana 3

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Kamil Wojtuszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

5 grudnia 2022 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w Warszawie w sali nr 43, odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości w postaci: udziału w wysokości 1/2 należącego do dłużnika: Rafała Jana Makowskiego w nieruchomości - lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położonym: 01-121 Warszawa, ul. Monte Cassino 9/128, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA4M/00145079/7.

Suma oszacowania 1/2 udziału dłużnika ww. własności nieruchomości wynosi: 124 885,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 83 256,67 zł.

Przedmiotowy lokal znajduje się na 9 kondygnacji. Wejście z korytarza zamkniętego od strony hallu windowego (w korytarzu 6 lokali mieszkalnych). Powierzchnia użytkowa lokalu: 37,08 m2. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni (ciemna z oknem na pokój), przedpokoju i łazienki z wc. Mieszkanie jednostronne, okna z pokoi wychodzą na stronę zachodnią. Z nieruchomością związane jest prawo użytkowania wieczystego w udziale: 69/10000.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 488,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 10 16001462 1877 9109 8000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zobacz inne

Prawo