Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216873

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

ul. RAKOWIECKA 25/27
02-517 WARSZAWA

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176), art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735),

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia

o przesłaniu do Wojewody Mazowieckiego odwołania  z 19 października 2022r. (otrzymanego 21 października 2022r.) złożonego przez Panią Barbarę Liszewską reprezentowaną przez pełnomocnika adw. Tomasza Ludwika Krawczyka od decyzji nr 3/Z/2022 z 26 września 2022r. znak: UD-IV-WAB-B.6740.118.2022.ASL,  zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej ul. Modzelewskiego 6KDL i rozbudowie drogi publicznej  ul. Zdziechowskiego 2KDD w kierunku ul. Ksawerów,  oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Służewiec Przemysłowy w rejonie ulicy Konstruktorskiej  jako 2KDD droga dojazdowa – ul. Zdziechowskiego na skrzyżowaniu z 6KDL- drogą lokalną – ul. Modzelewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla obsługi drogi oraz zlokalizowaną w drodze infrastrukturą techniczną  w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, na nieruchomościach obejmujących działki o nr ew.: działki ew. nr 17/1, 40/2  z obrębu 0804; działki ew. nr 48, 50, 51, 52, 64/3 z obrębu 0216; części działek ew. nr  5/3, 40/1, 23/3  z obrębu 0804; części działki ew. nr 47 i działkę ew. nr  59/1 z obrębu 0216; część działki ew. nr: 16  z obrębu 0804 (wg mapy podziałowej projektowana działka  ew. nr 16/4); część działki ew. nr 90 z obrębu 0216 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 90/1); część działki ew. nr 53 z obrębu 0216 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 53/1) w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,  (kategoria obiektu budowlanego – IV/XXV) – wraz z aktami.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zobacz inne

Prawo