Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

96 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Leśno, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216991

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA BRUSY

ul. NA ZABORACH 1
89-632 BRUSY

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Brus

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony

nieruchomości położonej w Leśnie, gmina Brusy, w której skład wchodzi działka nr 96/6 oraz działka nr 96/10, położone w obrębie Leśno, gmina Brusy, zapisane w KW SL1C/00022728/3 o łącznej powierzchni 2794 m2, w ewidencji gruntów sklasyfikowane jako grunty orne RVI.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Brusy, przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, w pokoju nr 44 na pierwszym piętrze.

Nieruchomość objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr IV-33/99 z dnia 24 maja 1999 r., Rady Miejskiej w Brusach dopuszczającym zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza wynosi 96.000,00 zł netto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie do dnia 16 grudnia 2022 r. wadium w wysokości 15.000,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w Brusach, na stronie internetowej bip.brusy.pl w zakładce gospodarka nieruchomościami, na tablicy w miejscowości Leśno.

Zobacz inne

Prawo