Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PUCK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34217002

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W PUCKU

ul. ORZESZKOWEJ 5
84-100 PUCK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z  2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Starosta Pucki

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:

1) położonej w obrębie Dębogórze, ark. 4, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie, oznaczonej jako działka nr 496 o pow. 0,07 ha,

2) położonej w obrębie Dębogórze, ark. 4, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie, oznaczonej jako działka nr 495 o pow. 0,10 ha,

3) położonej w obrębie Dębogórze, ark. 4, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie, oznaczonej jako działka nr 513 o pow. 0,09 ha,

4) położonej w obrębie Dębogórze, ark. 4, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie, oznaczonej jako działka nr 491 o pow. 0,04 ha,

5) położonej w obrębie Dębogórze, ark. 4, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie, oznaczonej jako działka nr 492 o pow. 0,04 ha,

6) położonej w obrębie Tupadły, gmina Władysławowo, powiat pucki, woj. pomorskie, oznaczonej jako działka nr 49 o pow. 0,38 ha i działka nr 54 o pow. 0,07 ha.

 

Jeżeli po upływie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych powyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomości.

Zobacz inne

Prawo