Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Krościenko nad Dunajcem, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216449

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD GMINY KROŚCIENKO N/DUNAJCEM

ul. RYNEK 35
34-450 KROSCIENKO N/D

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem Rynek 35 na tablicy ogłoszeń wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 15.11.2022 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia części działek ewid. nr 566/1 i 737/5 położonych w Grywałdzie oraz nr 10856, 10484/75 i 4148 położonych w Krościenku nad Dunajcem.

Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem, pok. nr 110 lub tel. 18-262-30-77 wew. 29.

Uwaga: Pełny tekst wykazu zamieszczony został na stronie internetowej gminy www.kroscienko.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem.

 

Zobacz inne

Prawo