Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BYTOM, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216823

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W BYTOMIU I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. PIEKARSKA 1
41-900 BYTOM

W Sądzie Rejonowym w Bytomiu pod sygnaturą akt I Ns 634/22 toczy się postępowanie z wniosku Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – Subfundusz KI 1 w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Witoldzie Mieczkowskim, synu Franciszka i Zofii, zmarłym 18 kwietnia 2019 roku w Bytomiu. 

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Bytomiu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci.  

Zobacz inne

Prawo