Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216995

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYKA

MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYKA - Company Logo

ul. ZWIERZYNIECKA 8 A
00-719 WARSZAWA

MSM „ENERGETYKA”

00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8a,

 tel. /22/ 841-60-11, fax /22/ 840-53-31

www.msmenergetyka.pl/przetargi

 

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Nr 12/2022 (w trybie przetargu nieograniczonego)

na remont ulicy Sardyńskiej w zasobach Administracji Osiedla „Stegny Południe”

Pożądany termin realizacji zamówienia: do 30.06.2023r

Okres gwarancji: min. 36 miesięcy

Formularz specyfikacji (SWZ) zawierającej szczegółowe materiały przetargowe zostanie przesłany na adres mailowy Oferenta po zgłoszeniu zamiaru wzięcia udziału w postępowaniu na adres mailowy: techniczny@msmenergetyka.pl  w dniach: pn.– pt. w godz. 800-1500

Termin wysłania do Oferentów materiałów przetargowych SWZ do dnia 08.12.2022 r.

Oferent, który nie uzyskał od Zamawiającego SWZ zostanie wykluczony  z postępowania.

Upoważnionymi osobami do kontaktów z oferentami są:

- w sprawach formalnych - Bożena Jezierska, tel. /22/ 840-46-71

- w sprawach merytorycznych – specj.ds.budowlanych Zdzisław Adamczyk - tel. 600-387-092

Od Oferentów wymagane jest wniesienie wadium w formie pieniądza

w wysokości:   20.000, - PLN

Składanie ofert: w siedzibie Zamawiającego ul. Zwierzyniecka 8a do dnia 09.12.2022r. do godz. 11,00 w pok. nr 1 (Kancelaria) po uzgodnieniu terminu telefonicznie z Kancelarią biura Zarządu pod nr tel. /22/ 841-60-11

Otwarcie ofert: w siedzibie Zamawiającego - Warszawa ul. Zwierzyniecka 8a w dniu 09.12.2022r. godz.12,00 na posiedzeniu niejawnym (ze względów sanitarnych) Komisji Przetargowej

O cenach złożonych ofert Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie za pośrednictwem e-mail

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz do nieponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie przez Oferentów ofert.

Postępowanie przetargowe przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w MSM Energetyka”

Zobacz inne

Prawo