Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Termin składania dokumentów

29.11.2022 1 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Tychy, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216927

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA MIASTA TYCHY

GMINA MIASTA TYCHY - Company Logo

ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 49
43-100 TYCHY

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 32 776-30-57.

P R E Z Y D E N T  M I A S T A  T Y C H Y

ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Budowlanych 4

powierzchnia 198,84m2 + piwnice 40,36m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, wod-kan

Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go do prowadzenia danej działalności - na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2022r. w Urzędzie Miasta Tychy przy

al. Niepodległości 49 - o godz. 9.00

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.

Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 25,61 zł/m2

stawka za piwnice wynosi 12,00 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł

Umowa najmu zawarta zostanie na okres 5 lat

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

· wpłata wadium w wysokości – 1500 zł do dnia 29 listopada 2022 r. przelewem na konto nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A / w przypadku przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/

· złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 29 listopada 2022 r. pisemnego zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

  •  oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
  •  deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania umowy najmu
  •  oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
  •  oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
  •  dowodem wpłaty wadium.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie przetargu.

Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej działalności.

Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej - parter.

Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej tel. 32 776-30-57.

Zobacz inne

Prawo