Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KIELCE, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216899

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W KIELCACH VIII WYDZIAŁ CYWILNY

ul. WARSZAWSKA 44
25-312 KIELCE

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się w sprawie VIII Ns 108/21 postępowanie z wniosku Grażyny Miszczyk i Tomasza Słaboszowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Kielcach obręb 12 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 609/35 o powierzchni 0,0006 ha będącej w posiadaniu wnioskodawców, dla której nie ma założonej księgi wieczystej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa względem w/w nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.

Zobacz inne

Prawo