Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

704 250,00 PLN

Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

30.11.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Jarkowice, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34217048

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Licytacja/aukcja

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze, Aleja Wojska Polskiego 36

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Bogusława Hubar (tel. (75) 6410710) ogłasza, że dnia

30 listopada 2022 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Aleja Wojska Polskiego 36 w sali nr 37, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości obejmującej prawo własności obiektów wraz z prawem użytkowania wieczystego działek nr 240/5, 262/8, 262/9, 262/10, 262/13, 262/14 położonej: 58-420 Jarkowice, Jarkowice, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1K/00022898/0. Na nieruchomości ciąży służebność gruntowa polegająca na prawie do nieodpłatnego przechodu i przejazdu drogą utwardzoną biegnącą przez działkę gruntu nr 262/9 na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 262/15. Działka nr 262/10 (zabudowana budynkiem produkcyjno-biurowym) wraz z sąsiadującymi ze sobą działkami nr 262/8 (zabudowanej budynkiem gospodarczym-magazynem), 262/9, 262/13, 262/14 i działką 240/15 (zabudowana stacją trafo), na których znajdują się elementy infrastruktury technicznej - stanowią kompleks produkcyjny- obecnie nie użytkowany.

Suma oszacowania wynosi 939 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 704 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest. złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 93 900,00 zł na rachunek bankowy kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zobacz inne

Prawo