Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

16 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

06.12.2022 6 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Woryty, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216812

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

KLIENT SERWISU

ul. KOPERNIKA 12/3
10-511 OLSZTYN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 89 527-07-15

Syndyk Masy Upadłości

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

udział 3/32 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 181/1 o powierzchni 503 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, położonej w miejscowości Woryty 47 gm. Gietrzwałd dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą KW nr OL1O/00091719/0  za cenę wywoławczą stanowiącą ¾ wartości według oszacowania tj. za kwotę 16.000 zł.

 

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka.  

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 06.12.2022r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Udział - Woryty”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 07.12.2022r. o godz. 09.50.

 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

    • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
    • Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
    • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
    • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 85 1090 2718 0000 0001 4858 5704.

 

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15 i na www.syndykolsztyn.pl.

Zobacz inne

Prawo