Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

121 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

06.12.2022 8 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Reszel, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216867

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

KLIENT SERWISU

ul. KOPERNIKA 12/3
10-511 OLSZTYN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 89 527-07-15

Syndyk Masy Upadłości

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

 

udział 5/8 części w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 91/9, 92/3, 92/8, 92/10 o łącznej powierzchni 0,0837 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Reszlu przy ul. Kolejowej 17A - Kw OL1K/00017991/4 za cenę wywoławczą stanowiącą 1/2 wartości według oszacowania tj. za kwotę 121.000 zł.  

 

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka.  

 

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 06.12.2022r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „udział w Reszlu”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 07.12.2022r. o godz. 09.50.

 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

    • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
    • Oferowaną kwotę (nie niższą niż cena wywoławcza)

 

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15 i na www.syndykolsztyn.pl.

Zobacz inne

Prawo