Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Cyprzanów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34217490

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W RACIBORZU

ul. NOWA 29
47-400 RACIBÓRZ

W Sądzie Rejonowym w Raciborzu Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 486/22 toczy się postępowanie z wniosku Franciszka Wyciska z udziałem Henryka Herud o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, położonej w Cyprzanowie przy ulicy Dolnej 1, stanowiącej działki gruntu o numerach 111, 401 i 506, o powierzchni 1,5343 ha, KW GL1R/00017350/7, będącej w posiadaniu Franciszka Wyciska. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, nieznanych z imienia i nazwiska, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Raciborzu Wydział I Cywilny i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu stwierdzającym zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione. 

Zobacz inne

Prawo