Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34217799

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Ruchomości

Icon
Tryb postępowania

Konkurs ofert

KLIENT SERWISU

ul. CZERSKA 8/10
00-732 WARSZAWA

Syndyk masy upadłości Moniki Łukasiewicz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki samochodu osobowego RENAULT MEGANE II, nr rej. EZG 10912, rok. prod. 2003.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena.

Cena wywoławcza wynosi 1.914,00 złotych (słownie: tysiąc dziewięćset czternaście zł).

Wszelkie koszty zawarcia umowy obciążają nabywcę.

Ofertę wraz z wymaganymi zgodnie z regulaminem sprzedaży informacjami należy kierować do dnia 30 listopada 2022 roku na adres e-mail syndyka - d.zielinska@ingremio.com

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi 1 grudnia 2022 r.

Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy można uzyskać kontaktując się z syndykiem masy upadłości, Dorotą Zielińską poprzez e-mail – d.zielinska@ingremio.com lub tel. 693 282 288 w godzinach 10.00-16.00.

Możliwość obejrzenia po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem 606 620 465.

Zobacz inne

Prawo