Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

354 700,00 PLN

Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Ochocice, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34217834

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Konkurs ofert

ZABORNIAK KACZMAREK ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA

ul. SIENKIEWICZA 13 LOK. 2
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 697 090 667

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Piotr Zaborniak - Syndyk masy upadłości Danuty Kułak i zmarłego Artura Kułaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Euroserwis w Kamińsku zaprasza do udziału w konkursie ofert organizowanym w celu wyboru nabywcy zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ochocicach, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu dostępnym w biurze syndyka, którego przedmiotem są:

  1. przysługujący Danucie Kułak udział wynoszący 9/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, położonej w miejscowości Ochocice 1B, gmina Kamieńsk, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 141, 469, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku prowadzi księgę wieczystą nr PT1R/00084378/9,
  2. przysługujący Arturowi Kułakowi udział wynoszący 7/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, położonej w miejscowości Ochocice 1B, gmina Kamieńsk, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 141, 469, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku prowadzi księgę wieczystą nr PT1R/00084378/9.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 354.700,00 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych) i jest równa wartości oszacowania.

Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 28 grudnia 2022 r. do godziny 15.00 na adres Syndyka: Piotr Zaborniak Kancelaria Adwokacka, ul. Sienkiewicza 13 lok. 2, 97 – 300 Piotrków Tryb., z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI OCHOCICE” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Szczegółowe wymogi oferty określa Regulamin konkursu ofert, dostępny w kancelarii syndyka.

Przystępujący do konkursu ofert, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej do dnia 28 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy) wpłacić wadium w kwocie 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych), przelewem na rachunek bankowy syndyka: 52 1140 2004 0000 3902 8049 1849 (odbiorca przelewu: Piotr Zaborniak Kancelaria Adwokacka).

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w kancelarii syndyka w dniu 29 grudnia 2022 r., a o rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną poinformowani tego samego dnia za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – na adres i numer wskazany w ofercie.

Regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości są wyłożone do wglądu w biurze syndyka pod adresem: 97 – 300 Piotrków Tryb. ul. H. Sienkiewicza 13 lok. 2. (pierwsze piętro) i mogą być udostępnione za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (prośbę o udostępnienie materiałów dotyczących przetargu należy kierować na adres kancelaria@zaborniak.pl lub piotr@zaborniak.pl) Szczegółowych informacji na temat przetargu oraz przedmiotu sprzedaży udzielić może syndyk telefonicznie pod numerem tel. 697 090 667 lub pod wskazanym wyżej adresem e-mail (preferowany kontakt mailowy).

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin z kancelarią Syndyka: 44 610 30 14.

Nieruchomość jest zamieszkana przez upadłą Danutę Kułak oraz jej małoletnią niepełnosprawną córkę, w związku z czym ewentualne czynności związane z opróżnieniem nieruchomości nabywca będzie wykonywał we własnym zakresie po nabyciu własności nieruchomości.

Zobacz inne

Prawo