Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218072

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE - Company Logo

ul. NIECAŁA 2
00-098 WARSZAWA

AM-IN.6740.9.2019.AWA                                                                  Warszawa, 15 listopada 2022 r.

(105.KZA/AM-IL)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 w związku z art. 10 § 1. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r.,  poz. 1363 t.j.).

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia,

że w dniu 15 listopada 2022 r. zostało wydane postanowienie nr 617/URN/WIL/IL/2022 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające postanowienie 266/URN/WIL/IL/2022 nakładające na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym będącym załącznikiem do rozpatrywanego wniosku w sprawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Ciszewskiego na odcinku od ul. Kiedacza do al. Rzeczypospolitej w dzielnicach Ursynów i Wilanów m.st. Warszawy, poprzez wskazanie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości – do dnia 28.04.2023r.

Data publikacji obwieszczenia:  21 listopada 2022r.

Pouczenie :

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa. Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym tel. 22 443 23 40, w dniach pracy urzędu.

Zobacz inne

Prawo