Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RZESZÓW, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34217895

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

ul. GEN. J. KUSTRONIA 4
35-303 RZESZÓW

OGŁOSZENIE 

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt XI Ns 31/21 toczy się postępowanie z wniosku Gabrieli Kocyłowskiej o ustanowienie drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 754 położonej w Zabajce, gm. Głogów Młp., obj. KW nr RZ1Z/00149372/0, m.in. przez działkę nr 752/1 położoną w Zabajce, gm. Głogów Młp., powstałą z działki nr 752 obj. AWZ nr RG-ON451/1260/171/74 wydanym na rzecz Zofii Wal c. Andrzeja i Karoliny, zmarłej 9 października 1988 r. w Lipiu. 

Wzywa się wszystkich zainteresowanych - następców prawnych Zofii Wal, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swój interes prawny. W przeciwnym wypadku sąd ustanowi służebność, jeśli zostanie wykazane. 

Zobacz inne

Prawo