Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WŁOCŁAWEK, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218166

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU

ul. KILIŃSKIEGO 20
87-800 WŁOCŁAWEK

Przed Sądem Rejonowym we Włocławku toczy się sprawa z wniosku Iwony Wasielewskiej  z udziałem Stefana na Niewiadomskiego, Grażyny Rudzińskiej, Haliny Dąbrzalskiej i  oznaczona sygnaturą I Ns 902/21 o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Rakutowo, gmina Kowal, o powierzchni 10,11 ha, działka ewidencyjna nr 173, dla której Sad Rejonowy we Włocławku nie może stwierdzić czy jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów, obecnie w posiadaniu uczestnika Stefana Niewiadomskiego. 

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności ewentualnych właścicieli przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia, zgłosili i udowodnili swoje prawa do w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie w przypadku stwierdzenia do tego podstaw. 

 

Zobacz inne

Prawo