Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34217351

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. KOŚCIUSZKI 1
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 403/22 z wniosku Zdzisława Pietrzyka o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Kunowie, powiat ostrowiecki, w postaci zabudowanej działki gruntu o powierzchni 0,0458 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1416, objętej zbiorem złożonych dokumentów nr 2394.

Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się, własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Zobacz inne

Prawo