Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

389 823,00 PLN

Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Termin składania dokumentów

09.11.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MALBORK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218007

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

MIASTO MALBORK

MIASTO MALBORK - Company Logo

ul. PL. SŁOWIAŃSKI 5
82-200 MALBORK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 55 6290400 w. 458, 470, 471, 472

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZ MIASTA MALBORKA

ogłasza w dniu 09 stycznia 2023 r. o godz. 10.30 drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej  własność Miasta Malborka

  1. Opis nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość lokalowa położona w budynku  przy ul. Orzeszkowej 19/4, KW GD1M/00014240/4. Budynek, w którym znajduje się nieruchomość lokalowa  został wybudowany w 1910 r. Jest  to budynek mieszkalny wielorodzinny, 1-klatkowy, pierzejowy, podpiwniczony, czterokondygnacyjny, murowany.

 

l.p.

adres

Pow.

lokalu

Nr

działki

pow. działki

udział   

w  działce

Cena

wywoławcza

lokalu

(VAT zw)

1

ul. Orzeszkowej 19/4

115,40 m2

6/12

0.0295 ha

1385/10000

389 823 zł

2. Warunki nabycia nieruchomości

  1. wadium w kwocie 40 000 zł  (czterdzieści tysięcy złotych) płatne najpóźniej   do   05 stycznia 2023 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone  w PKO BP SA Nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5  w Malborku, p. 232.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania - tel. 55 6290400 w. 458, 470, 471, 472. Nieruchomość udostępni zainteresowanym do oglądania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. we wcześniej uzgodnionym terminie - tel. 55 629 86 00. Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na stronie www.bip.malbork.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka.

Zobacz inne

Prawo