Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WŁOSZCZOWA, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218251

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY WE WŁOSZCZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. KUSOCIŃSKIEGO 11
29-100 WŁOSZCZOWA

W Sądzie Rejonowym we Włoszczowie I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 196/22, toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sułków gm. Krasocin, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskiego składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 149, 155, 234, 294/2, 295/2, 386, 498 o pow. 5,6389 ha, która nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, a która aktualnie jest użytkowana przez Teresę Trojszczak. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego we Włoszczowie I Wydział Cywilny i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości

Zobacz inne

Prawo