Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LUBLINIEC, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218713

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

POWIAT LUBLINIECKI

ul. PADEREWSKIEGO 7
42-700 LUBLINIEC

 

WYCIĄG

 

z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Żwirki i Wigury 3,
 stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego

 

 

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublińcu przy ulicy Żwirki i Wigury 3, oznaczonej na mapie 6 obręb Lubliniec jako działka nr 3876/328 o powierzchni 0,2459 ha zapisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00044127/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu jako własność Powiatu Lublinieckiego, zabudowanej budynkiem byłego szpitala i budynkiem gospodarczym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 2 526 000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 roku o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, I piętro, sala posiedzeń nr 28.

 

Wadium wynosi 253 000,00 zł.

 

Przystępujący do ww. przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 20 stycznia 2023 roku wadium na konto Powiatu Lublinieckiego nr 88 1020 1664 0000 3702 0190 9332 – z zaznaczeniem numeru działki. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. konto.

 

Pełna wersja ogłoszenia o przetargu opublikowana jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu: www.lubliniec.starostwo.gov.pl, www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

 

Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą wyżej opisanej nieruchomości udziela  Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 pok. 26 lub pod nr telefonu 530 331 780 oraz
530 308 379.

Zobacz inne

Prawo