Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

40 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

25.11.2022

Icon
Termin składania dokumentów

04.01.2023 30 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218719

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU - Company Logo

ul. SŁONIMSKA 1
15-950 BIAŁYSTOK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 85 879 7440

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021, poz. 2213).

 

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

  1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona w Białymstoku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 9 – Nowe Miasto numerem 135/3 o pow. 0,0074 ha, użytek: Bp, arkusz 4.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00024413/0.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 40 000,00 zł.
  2. Termin i miejsce przetargu: 11 stycznia 2023 r. (środa), godz. 10:00, sala nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1.
  3. Wysokość wadium: 4 000,00 zł, termin wpłaty wadium do dnia 4 stycznia 2023 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  4. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, internet - strona www.bip.bialystok.pl, zakładka „przetargi na nieruchomości”.
  5. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

Departament Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 (pokój 702, tel. 85 879 7440).

Zobacz inne

Prawo