Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.11.2022

Icon
Termin składania dokumentów

12.12.2022 14 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218848

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO

ul. BEMA 89/1
15-370 BIAŁYSTOK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel.: /85/ 74 79 431, /85/ 74 79 432

 

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W BIAŁYMSTOKU
OGŁASZA PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

L.p.

Adres lokalu

Powierzchnia użytkowa

Stawka
wywoławcza
bez VAT

Wadium

Przetarg

Licytacja
15.12.2022 r.
o godz.:

1.

ul. dr. I. Białówny 11,
część korytarza
z przeznaczeniem
na rejestrację (parter)*

13,41

20,50 zł/m²

825 zł

I

10:00

2.

ul. dr. I. Białówny 11,
lok. 4 (parter)*

23,33

20,50 zł/m²

1435 zł

I

10:00

3.

ul. dr. I. Białówny 11,
lok. 5, 6 (parter)*

38,04

20,50 zł/m²

2339 zł

I

10:00

4.

ul. dr. I. Białówny 11,
lok. 8 (parter)*

14,65

20,50 zł/m²

901 zł

I

10:00

5.

ul. dr. I. Białówny 11,
lok. 9, 10 (parter)*

49,91

20,50 zł/m²

3069 zł

I

10:00

6.

ul. dr. I. Białówny 11,
lok. 12 (parter)*

12,29

20,50 zł/m²

756 zł

I

10:00

7.

ul. gen. J. Bema 2
lok. 108 (I piętro)**

14,44

21,00 zł/m²

 910 zł

I

12:00

8.

ul. W. Liniarskiego 5
lok. 3U (parter)

29,38

80,00 zł/m²

7051 zł

I

12:00

* Ograniczenie do działalności polegającej na udzielaniu świadczeń związanych z ochroną zdrowia w zakresie chirurgii ogólnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

** Ograniczenie do działalności polegającej na udzielaniu świadczeń związanych z ochroną zdrowia.

 

Informuję, iż wskazane w ogłoszeniu stawki są stawkami netto. Podmiot, który przetarg wygra zobowiązany będzie do opłacania czynszu wyliczonego na podstawie wylicytowanej stawki czynszu netto powiększonej o kwotę podatku VAT naliczonego według obowiązujących przepisów (23%).

 

  1. Termin i miejsce przetargu: 15 grudnia 2022 roku, Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
    ul. gen. J. Bema 89/1, świetlica na II piętrze, wg porządku i godzin określonychw tabeli.

 

  1. Wadium: Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto ZMK:

nr 91 1240 5211 1111 0010 3558 3081 PEKAO S.A. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym ZMK najpóźniej 12 grudnia 2022 roku pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Przelew powinien zawierać imię, nazwisko i adres osoby biorącej udział w przetargu albo nazwę lub firmę oraz jej siedzibę, pozycję w ogłoszeniu, adres, numer i powierzchnię lokalu.

 

  1. Informacja o wywieszeniu i publikacji ogłoszenia o przetargu: internet – strona www.zmk.bialystok.pl, zmk.bip.gov.pl i bip.bialystok.pl

 

  1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku, ul. gen. Józefa Bema 89/1

(pokój 206, 207 tel.: /85/ 74 79 431, /85/ 74 79 432).

Zobacz inne

Prawo