Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŁÓDŹ, łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218897

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

OSIEDLE MŁODYCH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. ŻEROMSKIEGO 74
90-502 ŁÓDŹ

Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w II Wydziale Cywilnym w sprawie II Ns 508/21 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Łodzi przy udziale Gminy Łódź - Prezydenta Miasta Łodzi o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Walentym Herbrichu, synu Jana i Zuzanny, z domu Maroszek, zmarłym w dniu 5 marca 2021 roku w Łodzi, gdzie znajdowało się ostatnie miejsce jego zwykłego pobytu.

Sąd wzywa niniejszym wszystkich spadkobierców wyżej wymienionego, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tego sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

W skład spadku po wyżej wymienionym wchodzi, odrębna własność lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Łąkowej 19 w Łodzi, dla którego prowadzona jest KW nr LD1M/00249199/2.

Zobacz inne

Prawo