Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

STASZÓW, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218921

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W STASZOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. KOŚCIUSZKI 2
28-200 STASZÓW

                                                                                            OGŁOSZENIE SĄDOWE

 W Sądzie Rejonowym w Staszowie I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I Ns 159/22 z wniosku Grażyny Danuty Majka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Szczeka, gmina Rytwiany, pow. staszowski, woj. Świętokrzyskie oznaczonej jako działka nr 844 o powierzchni 0,09 ha. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, którzy roszczą sobie jakiekolwiek prawa do przedmiotowej nieruchomości, a w szczególności właścicieli w/w działek, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci, a Sąd stwierdzi nabycie własności niniejszej nieruchomości, jeżeli zostanie udowodnione.

Zobacz inne

Prawo