Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34219054

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYKA

MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYKA - Company Logo

ul. ZWIERZYNIECKA 8 A
00-719 WARSZAWA

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyka”

Osiedle „Stegny Południe”

02-764 Warszawa, ul. Portofino 8, tel./fax 22 842 00 41

e-mail: ao.stg.pld@msmenergetyka.pl www.msmenergetyka.pl

 

                  OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Nr 8/T/2022 (w trybie przetargu nieograniczonego) Dostawa i wymiana wodomierzy z nakładkami radiowymi w ilości 3160 szt. w 19 budynkach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Osiedla „Stegny Południe" w Warszawie

Pożądany termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2023 r.

Formularz specyfikacji (SWZ) zawierającej szczegółowe materiały przetargowe można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego Warszawa, ul. Portofino 8 pok. 1 w dniach poniedziałek-piątek w godzinach 10:00-15:00.

SWZ może zostać przesłany pocztą elektroniczną po wysłaniu zgłoszenia na adres: umowy.stg.pld@msmenergetyka.pl Upoważnionymi osobami do kontaktów z oferentami są: w sprawach formalnych Tadeusz Jezierski tel. /22/ 842-02-01 w sprawach merytorycznych Bogusław Sewerynik

tel. kom. 600-310-642 Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 4000,- PLN Oferent który nie uzyskał od Zamawiającego SWZ zostanie wykluczony z postępowania.

Składanie ofert: w siedzibie Zamawiającego ul. Portofino 8 (sekretariat) do dnia 13.12.2022 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: w siedzibie Zamawiającego - Warszawa ul. Portofino 8, dnia 13.12.2022 r. o godz. 12.00

Zobacz inne

Prawo