Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GDAŃSK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34219073

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU - Company Logo

ul. NOWE OGRODY 8/12
80-803 GDAŃSK

                                                                                                 O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899) Prezydent Miasta Gdańska informuje, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, od dnia 8 listopada  2022 r. na okres 21 dni, wywieszone zostały wykazy nieruchomości Skarbu Państwa objętych niżej wymienionymi zarządzeniami wydanymi przez Prezydenta Miasta Gdańska w dniu  7 listopada 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr   2224/22

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem.

ZARZĄDZENIE Nr   2225/22

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do użyczenia.  

ZARZĄDZENIE Nr   2226/22

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do użyczenia.

ZARZĄDZENIE Nr   2227/22

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do użyczenia.  

ZARZĄDZENIE Nr   2228/22

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do użyczenia.  

Zobacz inne

Prawo