Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

TORUŃ, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34219261

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU

ul. PIEKARY 51
87-100 TORUŃ

W Sądzie Rejonowym w Chełmnie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 387/21 toczy się sprawa z wniosku Wojciecha Daleszyńskiego o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Małe Łunawy 5, gmina Chełmno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 57, o powierzchni 0,6500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie prowadzi księgę wieczystą numer Kw TO1C/00013681/5. Posiadaczem opisanej nieruchomości jest Wojciech Daleszyński i Aleksandra Daleszyńska.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do Sądu Rejonowego w Chełmnie i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postępowaniu, a sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.


 

Zobacz inne

Prawo