Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

TORUŃ, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34219264

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU

ul. PIEKARY 51
87-100 TORUŃ

W Sądzie Rejonowym w Chełmnie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 221/22 toczy się sprawa z wniosku GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Kordowskim,  synu Kazimierza i Jadwigi z d. Piechockiej, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w m. Storlus, gm. Papowo Biskupie, zmarłym dnia 29.11.2020r. w Grudziądzu.

 Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego i wszystkich zainteresowanych w sprawie aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Chełmnie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Zobacz inne

Prawo