Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 006 400,00 PLN

Icon
Data publikacji

25.11.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

21.12.2022 16 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Wrzosowa, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218514

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż

osoba kontaktowa: nr tel. 660-432-917

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU   

     Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej Andrzeja Wychowańca, sygn. akt  VIII GU p 305/20 sprzeda  zgodnie  z  warunkami określonymi w dokumencie  „ Warunki Przetargu i Aukcji ” nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości: udział 1/1 w nieruchomości gruntowej   zabudowanej, stanowiącej działki nr  1074/8, 1074/9 położonej w miejscowości Wrzosowa , gmina Poczesna, powiat częstochowski, województwo  śląskie, przy  ulicy Hutniczej 1, objętej księgą wieczystą KW Nr CZ1C/00070906/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie za cenę nie niższą niż 1 006 400,00 złotych ( słownie : jeden milion sześć  tysięcy  czterysta  złotych  00/100 ) plus należny podatek VAT – w razie jego wystąpienia,stanowiącej 100 % ceny oszacowania.

     Szczegółowe   informacje   pod   numerem   telefonu   660-432-917, e-mail: janusz.majda.wp.pl@wp.pl 

     Oferty  należy  składać/przesyłać  do   dnia   21-go   grudnia  2022  roku,    nie     później    niż    do   godziny   14:00     na    adres    Sądu  Rejonowego  w  Częstochowie  , VIII    Wydział  Gospodarczy, ul. Żwirki   i   Wigury   9/11,  42-200  Częstochowa .

     Oferty   mogą    zostać     złożone      także    w     Biurze     Syndyka      Janusza    Majdy  , ul.  Chopina    2, 46-320   Praszka    do    dnia   21-go   grudnia    2022    roku,   nie   później    niż    do     godziny    14:00. 

Otwarcie i rozpoznanie ofert przez syndyka pod nadzorem Sędziego-komisarza nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 28-go grudnia 2022 roku, o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie, ul. Żwirki i Wigury 9/11, w sali nr 112. 

Zobacz inne

Prawo