Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

3 225,00 PLN

Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

09.12.2022 13 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Mikołów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218937

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Ruchomości

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: Sosnowiec, ul. Warszawska 1/7, tel. 503 007 329

Syndyk Masy Upadłości Constrem Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Mikołowie informuje o sprzedaży ruchomości w postaci sprzętu budowlanego, wchodzących w skład majątku masy upadłości, z wolnej ręki oraz ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości

w postaci: 

a)  Zakrętarki mechanicznej Boltmax g-power Mx80,

- cena wywoławcza 3 225 zł brutto.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: (1) dostarczenie do dnia 8 grudnia 2022 r. do biura Syndyka na adres 41-200 Sosnowiec, ul. Warszawska 1/7, pisemnej oferty kupna z proponowaną ceną nabycia oraz dowodem wpłaty wadium (2) wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy sprzedającego nr: 30 2490 0005 0000 4520 3996 6292 do dnia 8 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu wadium na rachunek Syndyka).

II. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 9 grudnia 2022 r. o godz. 16:00 w Sosnowcu, przy ul. Warszawska 1/7. (1) o wyborze lub odrzuceniu oferty wszyscy uczestnicy zostaną zawiadomieni pisemnie (2) w przypadku nie uiszczenia całości ceny nabycia w terminie zakreślonym przez Syndyka nabywca traci złożone wadium (3) sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn (4) ruchomości można oglądać we wszystkie dni powszednie po wcześniejszym ustaleniu terminu (5) wszelkie informacje o zasadach oraz przedmiocie przetargu udzielane są pod nr tel. 503 – 007 - 329 lub e-mail: afigiel@kmlsosnowiec.pl

Zobacz inne

Prawo