Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MORAWICA, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218892

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO I GMINA MORAWICA

ul. SPACEROWA 7
26-026 MORAWICA

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 25 listopada 2022 r. do 16 grudnia 2022 r. włącznie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Brzeziny o łącznej pow. 2,7200 ha, stanowiącej  działkę nr 792/10 o pow. 0,5000 ha i działkę nr 792/11 o pow. 2,2200 ha, zabudowanej obiektami sportowymi stadionu sportowego w Brzezinach – przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 3 lat dla Klubu Sportowego „Moravia” na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 311 46 92 w. 114

 

Zobacz inne

Prawo