Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

2 242 800,00 PLN

Icon
Data publikacji

25.11.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

14.12.2022 10 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OPOLE, opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218307

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Licytacja/aukcja

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W OPOLU BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI

ul. GENERAŁA ZAJĄCZKA 18/4
45-050 OPOLE

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński (tel. (77) 4566831) ogłasza, że: dnia 15.12.2022 r. o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu, mającego siedzibę przy ul. Ozimskiej 60a, w sali nr 18, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do:

Paweł Kroll

stanowiącej:

nieruchomość gruntową o pow. 0,1209 ha, zabudowaną budynkiem rehabilitacyjnym z basenem (AQUA REH), o pow. zabudowy 451,00 m2, w przypadku sprzedaży będzie konieczność odprowadzenia podatku VAT z tego tytułu.

położonej:

45-831 Opole, Zamiejska 79, Opole,

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00100324/3].

Suma oszacowania wynosi 2 990 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 242 800,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 299 040,00 zł, w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić:

  • w kancelarii Komornika w Opolu, 45-050, ul. gen. Zajączka 18/4, najpóźniej do godz. 15.00 dnia roboczego poprzedzającego licytację (do 14.12.2022 r.),
  • lub na konto komornika najpóźniej do dnia 14.12.2022 r. na konto:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 53 1020 3668 0000 5002 0093 0313 z dopiskiem „wadium na licytację”.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zobacz inne

Prawo