Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

04.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

TARNOBRZEG, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34227242

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W TARNOBRZEGU I WYDZ. CYWILNY

ul. SIENKIEWICZA 27
39-400 TARNOBRZEG

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu: 

ogłasza, że w dniu 31 października 2022 r. zezwolił Miastu Tarnobrzeg w Tarnobrzegu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.986,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć zł) stanowiącej odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, tj. działki ewid. nr 1672/4 o powierzchni 0,0075 ha, obręb 0012 Tarnobrzeg. Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym spadkobierców Anny Józefy Fudali, c. Anny i Franciszka do podjęcia depozytu, o ile legitymować się będą prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tej osobie albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tej osobie, według udziałów wynikających z treści tych dokumentów. 

Zobacz inne

Prawo