Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KATOWICE, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34227625

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O.

ul. PCK 10/7
40-057 KATOWICE

Syndyk masy upadłości

Jerzego Guzy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Bogumińskiej w Wodzisławiu Śląskim, składającej się z działek o numerach 1539/34; 1541/31; 1543/28, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1W/00008922/6.

 

Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania nieruchomości tj. 556 800,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 7 lutego 2023 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 55 680,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem www.bbpg.pl/syndyk/jerzyguzy.zip.
Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem e-mail: syndyk-przetarg@omgm.pl

Zobacz inne

Prawo