Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

3 050 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

15.02.2023 14 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Czerńczyce, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34227606

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

osoba kontaktowa:

NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI

MIROSŁAWICE, WOJNAROWICE

GMINA SOBÓTKA

CZERŃCZYCE

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Syndyk masy upadłości Wielobranżowej Spółki Produkcyjnej Mirosławice Sp. z o.o. w upadłości (sygn. akt Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej VIII GUp 248/19)

oferuje do sprzedaży z wolnej ręki:

- PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA zabudowanej nieruchomości, położonej w Mirosławicach, gmina Sobótka, składającej się z działki 159/22 i 159/24 o łącznej pow. 0,7871 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta WR1K/00098297/1,

- PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, położonej w Wojnarowicach, gmina Sobótka, składającej się z działki 292/11 o pow. 0,2307 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta WR1K/00098298/8,

- PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA zabudowanej nieruchomości, położonej w Czerńczycach, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, składającej się z działki 159/17 i 159/18 o łącznej pow. 2,0996 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta WR1S/00024015/9,

- RUCHOME ŚRODKI TRWAŁE, maszyny, urządzenia i zapasy magazynowe znajdujące się na terenie nieruchomości w Mirosławicach, ul. Lotnicza 18,

za łączną cenę nie niższą niż 3.050.000,00 zł netto (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Oferty nabycia należy przesłać na adres: Kancelaria syndyka Macieja Złotogórskiego, ul. Wałbrzyska 12, 52 - 314 Wrocław

z dopiskiem „oferta nieruchomość” w terminie do dnia 15.02.2023 r., godz. 15.00.

 

Oferta powinna zawierać:

dane oferenta (imię, nazwisko i PESEL lub nazwa i numer KRS), ▬ oferowaną cenę, ▬  oświadczenie o tym, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego zastrzeżeń, ▬  oświadczenie o akceptacji warunków Regulaminu Sprzedaży.

●→ Rękojmia za wady fizyczne lub prawne jest wyłączona. ●→ Oferowaną do sprzedaży nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod numerem +48 505 45 18 04. ●→ Kryterium wyboru oferty jest wysokość oferowanej ceny. Syndyk może unieważnić konkurs w całości lub w części. ●→ Sprzedaż nieruchomości odbywać się będzie z uwzględnieniem Regulaminu Sprzedaży. ●→ Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu wskazanym w Regulaminie Sprzedaży. ●→ Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 505 45 18 04. ●→ Regulamin Sprzedaży można otrzymać w biurze syndyka lub elektronicznie po uprzednim kontakcie pod numerem telefonu +48 505 45 18 04.

Zobacz inne

Prawo