Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŻARY, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34227659

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM

GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM - Company Logo

ul. RYNEK 1-5
68-200 ŻARY

BURMISTRZ MIASTA ŻARY

informuje:

stosownie do art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarach przy Pl. Rynek 1-5 oraz na miejskiej stronie internetowej: www.zary.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.zary.pl, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim przeznaczonych do zbycia objętych Zarządzeniami: WA.0050.310.2022 z 28.12.2022r., WA.0050.312.2022 z 29.12.2022r. Wszelkich informacji na temat przedmiotowych nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych, 213b - tel. 68 470 83 19

Zobacz inne

Prawo