Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WŁOSZCZOWA, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34227648

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY WE WŁOSZCZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. KUSOCIŃSKIEGO 11
29-100 WŁOSZCZOWA

W Sądzie Rejonowym we Włoszczowie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 219/22 toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszczowie, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 1960/2 o pow. 0.0246 ha oraz 1975/3 o pow. 0.0301 ha, która nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, a która aktualnie jest użytkowana przez Barbarę Wojtasińską. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego we Włoszczowie I Wydziału Cywilnego i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.

Zobacz inne

Prawo