Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Gliwice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34227730

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

KLIENT SERWISU

ul. CZERSKA 8/10
00-732 WARSZAWA

Syndyk masy upadłości

Brunona Grzegorzewskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg na

 

SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości 54/972 w prawie własności nieruchomości gruntowej określonej jako tereny zabudowane, rola, położonej w miejscowości Przywidz w powiecie gdańskim, stanowiącej działkę nr 164/7, o powierzchni 3 974 m2, objętej KW GD1G/00056052/9 wraz z udziałem w wysokości 1/36 w prawie własności nieruchomości gruntowej określonej jako tereny zabudowane, rola, położonej w miejscowości Przywidz w powiecie gdańskim stanowiącej działkę 164/8, o powierzchni 3 730 m2, objętej KW GD1G/00056053/6.

Cena wywoławcza wynosi 100% łącznej wartości oszacowania udziałów tj. 16 110,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 9 lutego 2023 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 1 611,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem www.bbpg.pl/syndyk/brunongrzegorzewski.zip. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem
e-mail: syndyk-przetarg@omgm.pl.

Zobacz inne

Prawo