Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SUWAŁKI, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34227657

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH

ul. WARYŃSKIEGO 45
16-400 SUWAŁKI

Przed Sądem Rejonowym w Suwałkach I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 644/22 z wniosku Elżbiety Teresy Sawickiej o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych 00/100) należnej Bronisławowi Parioko i Oldze Klimowicz z tytułu hipoteki umownej zwykłej na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi (obecnie) księgę wieczystą o numerze SU1S/00010220/4.

Jednocześnie, Sąd wzywa spadkobierców Bronisława Parioko i Olgi Klimowicz. W tym celu należy w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia wystąpić do Sądu Rejonowego w Suwałkach z wnioskiem o wydanie z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia, udowadniając nabycie spadku po Bronisławie Parioko i Oldze Klimowicz.”

Wzywa się wszystkich zainteresowanych (spadkobierców Bronisława Parioko i Olgi Klimowicz), aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Suwałkach i udowodnili swe prawa do odbioru sumy pieniężnej w kwocie 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych 00/100), gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Zobacz inne

Prawo