Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Chałupki Dusowskie, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34227749

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

RES-GAJ SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

ul. PODWISŁOCZE 30/5
35-309 RZESZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. +48 723 34 45 56

Zarządca RES-GAJ Sp. z o.o. sp. k. w upadłości układowej, sygn. akt V GUp 7/14, zgodnie postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 19 grudnia 2022r. oraz 21 grudnia 2022r. zaprasza do składania ofert na sprzedaż w formie przetargu nieruchomości zawartych masie, tj.:

działki o nr ewid. 7/26, nr ewid. 7/27 i nr ewid. 16, położone w Chałupkach Dusowskich, KW nr PR1P/00094230/6 - za cenę nie niższą niż 4.052.000,00 zł (cztery miliony pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Oferty, zgodne z zatwierdzonymi warunkami przetargu należy kierować na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, do dnia 22 marca 2023r.

Z warunkami przetargu i operatami szacunkowymi wraz z wyceną, można zapoznać się w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w aktach sprawy V GUp 7/14 lub w Biurze Zarządcy, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, codziennie w dni robocze w godz. 9.00-14.00 (tel. +48 723 34 45 56) oraz na stronie internetowej pod adresem www.kancelaria-empe.pl w zakładce Ogłoszenia sprzedaży/Przetargi.

Zobacz inne

Prawo