Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RZESZÓW, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34227522

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

ul. GEN. J. KUSTRONIA 4
35-303 RZESZÓW

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział XI Cywilny pod sygn. akt XI Ns 170/21 toczy się sprawa z wniosku Grażyny Lasoty i Stanisława Lasoty o zasiedzenie prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr 726/1 o pow. 0,40 ha, nr 836 o pow. 0,29 ha, nr 1100 o pow. 0,03 ha poł. w Lutoryżu, gmina Boguchwała, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie.

Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, a w szczególności następców prawnych Jana Pączka s. Józefa i Elżbiety, aby w terminie 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia zgłosili się i wykazali swe prawa pod rygorem ich pominięcia.

Zobacz inne

Prawo