Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 600 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PODGÓRZYN, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34228043

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA PODGÓRZYN

ul. ŻOŁNIERSKA 14
58-562 PODGÓRZYN

WÓJT GMINY PODGÓRZYN

powiat karkonoski, województwo dolnośląskie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewidencyjnych nr 86/1 o powierzchni 8,07 ha i nr 23/1 o powierzchni 2,88 ha AM 1 obręb 0008 Staniszów, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00084775/3.

Nieruchomość przeznaczona jest w planie zagospodarowania na cele usługowe i usług sportu i turystyki z zielenią towarzyszącą, zlokalizowana w odległości około 4,5 km od centrum miasta Jeleniej Góry.

Część nieruchomości o powierzchni 5,35 ha zajęta jest przez wody powierzchniowe stojące - staw „Balaton”.

Cena wywoławcza 1.600.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Wadium w pieniądzu w wysokości 160.000,00 zł winno wpłynąć na konto depozytowe Gminy Podgórzyn BNP Paribas Bank Polska S.A. w Jeleniej Górze Nr 50 2030 0045 1110 0000 0102 1100 najpóźniej do dnia 09 marca 2023 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Podgórzyn Centrum Aktywności Społecznej Pogórze ul. Żołnierska 13 I-piętro sala konferencyjna. Ogłoszenie wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Podgórzyn oraz na stronie internetowej www.podgorzyn.pl. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 12 II piętro Urzędu lub telefonicznie (75) 75 48 116 oraz na stronie internetowej https://podgorzyn.bip.net.pl/

Zobacz inne

Prawo