Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHOSZCZNO, zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34228396

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Licytacja/aukcja

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W CHOSZCZNIE MONIKA SAWICKA-KOSTIUCZUK

ul. BOHATERÓW WARSZAWY 11
73-200 CHOSZCZNO

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8.02.2023 r. w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie, mającego siedzibę w Choszcznie przy ul. Wolności 14, w sali nr 3,  
o godzinie 9.30 odbędzie się 

pierwsza licytacja 

prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 513/14, położoną w miejscowości Jarostowo, Gmina Recz obręb ewidencyjny 320206_5.0013 Rajsko. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Sz1C/00002393/2. 

Działka stanowi grunty orne, pastwiska trwałe grunty pod rowami, grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o łącznym obszarze 32,8800 ha, działka niezabudowana, częściowo w uprawie, częściowo odłogowana, miejscami porośnięta samosiejkami, dojazd drogą gruntową utwardzoną żużlem. Działka nie jest uzbrojona, teren zróżnicowany ze spadkami. W części najniższej terenu wzdłuż działki rozmieszczone są stawy. Przy jednym ze stawów posadowiony jest obiekt kubaturowy niezakończonej budowy od wielu lat, wybudowany z siporeksu. Brak dachu i okien. 

Suma oszacowania wynosi 1 053 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 789 975,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 105 330,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762. 

 

Zobacz inne

Prawo