Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHOSZCZNO, zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34228399

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Licytacja/aukcja

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W CHOSZCZNIE MONIKA SAWICKA-KOSTIUCZUK

ul. BOHATERÓW WARSZAWY 11
73-200 CHOSZCZNO

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08.02.2023 r. w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie, mającego siedzibę w Choszcznie przy ul. Wolności 14, w sali nr 3  

o godzinie 12.30 odbędzie się  

pierwsza licytacja 

prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1127/14 o obszarze 0,3006 ha, użytek RIVa, położonej w miejscowości Chłopowo, gmina Krzęcin. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00032355/3

Suma oszacowania wynosi 107 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 700,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 760,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

o godzinie 13.00 odbędzie się 

pierwsza licytacja 

prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1127/15 o obszarze 0,3008 ha, użytek RIVa, położonej w miejscowości Chłopowo, gmina Krzęcin. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00032355/3. 

Suma oszacowania wynosi 117 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 900,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 720,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II o. w Szczecinie 69 1240 3927 1111 0010 4770 4762. 

 

Zobacz inne

Prawo