Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHOSZCZNO, zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34228405

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Licytacja/aukcja

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W CHOSZCZNIE MONIKA SAWICKA-KOSTIUCZUK

ul. BOHATERÓW WARSZAWY 11
73-200 CHOSZCZNO

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08 lutego 2023 r. o godzinie 11.30 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę w Choszcznie przy ul. Wolności 14 w sali nr 3, odbędzie się 

druga licytacja 

prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących niezabudowane działki nr 243/1 oraz 243/2 o łącznej powierzchni 1,1200 ha położonej w miejscowości Stary Klukom, Gmina Choszczno. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Sz1C/00019330/5. 

Działka nr 243/1: łąki trwałe ŁV o powierzchni 0,5455 ha, łąki trwałe ŁVI 0,5600 ha. Działka 243/2 TP - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych. 

Suma oszacowania wynosi 30.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 20.000,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 1240 3927 1111 0010 4770 4762 

Komornik Sądowy Monika Sawicka-Kostiuczuk 

Zobacz inne

Prawo