Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

93 080,00 PLN

Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Strzelin, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34228499

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

URZĄD MIASTA I GMINY W STRZELINIE

URZĄD MIASTA I GMINY W STRZELINIE - Company Logo

ul. ZĄBKOWICKA 11
57-100 STRZELIN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 71 39 21 971 wew. 142

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STRZELIN

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ,

POŁOŻONEJ W STRZELINIE

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miasta Strzelina - odbędzie się dnia 20 lutego 2023 r. o godzinie 10.00 w sali nr 24 Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11.

        Lp.        

Położenie

- Arkusz mapy        

Nr działki   

 Pow. działki 

(ha)         

 Oznaczenie użytków i klas
         

Przeznaczenie
w m.p.z.p.  

„Strzelin – Stare Miasto”  

       

Wartość netto  

       

 Nr księgi wieczystej  

       

        UWAGI        

1

Strzelin

-
AM 16     

 

47/3 0,0100 B-0,0100
D1 MWU

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami

93 080,00 zł WR1T/00016359/4 Na dz. 47/3 AM 16 ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, położonej w granicach działki nr 47/6 AM 16 obręb Strzelin
  1. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej netto (kolumna 7) należy wpłacić najpóźniej do dnia 15 lutego 2023 r. na konto Gminy Strzelin, prowadzone przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy nr 84 9588 0004 0000 7780 2000 0060.
  2. Przy wpłacie wadium należy podać nr konta, na które w razie jego zwrotu będzie można dokonać przelewu.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMIG Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl w zakładce „Przetargi na mienie komunalne” oraz na tablicy ogłoszeń w UMIG w Strzelinie (parter).

Szczegółowe informacje nt. gminnych nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Urbanistyki i Rolnictwa UMiG w Strzelinie (pok. 45),  pod nr tel. 71 39 21 971 wew. 142.

Zobacz inne

Prawo