Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

160 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34228345

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA MIASTA RADOMIA

GMINA MIASTA RADOMIA - Company Logo

ul. JANA KILIŃSKIEGO 30
26-600 RADOM

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RADOMIA

 ogłasza Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia

 

  1. Oznaczenie nieruchomości:

  -  działki niezabudowane o nr 472/7 o powierzchni 845 m2 wraz z przynależnym proporcjonalnym udziałem 1/6 w drodze ozn. jako dz. nr 472/4 o pow. 340 m2 położonych w Radomiu przy  ul. Działkowej (Obr. 0121- Godów,  ark. 127),  uregulowane w księdzie wieczystej

     RA1R/00146095/1.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 160 000,00 zł  (Cena zawiera 23% podatku VAT).

3. Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2023r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, w sali 114.

4. Wadium na przetarg wynosi: 16 000,00 zł.

5. Pełna treść ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez:

-  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Biura Nabywania i Zbywania Nieruchomości  Urzędu Miejskiego   w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, II piętro;

-  zamieszczenie na stronie internetowej www.radom.pl (zakładka -Dla inwestorów, -Gospodarka nieruchomościami) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Radomia www.bip.radom.pl.

6. Dodatkowych informacji o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu udziela Biuro Nabywania i Zbywania Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30, pok. nr 207, tel. (0-48) 36 20 813, bzn@umradom.pl

Zobacz inne

Prawo