Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

11.01.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

26.01.2023 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34228895

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż z wolnej ręki

osoba kontaktowa: Biuro syndyka, ul. Królowej Korony Polskiej 24/102, Szczecin, tel. 509525408

Syndyk Masy Upadłości

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Tomasza Domagały w upadłości oraz Magdaleny Domagały w upadłości

sprzeda z wolnej ręki wierzytelności przysługujące upadłym

 

Przetarg obejmuje sprzedaż:

  1. wierzytelności przysługujących upadłemu Tomaszowi Domagale wobec Piotrowi Kuli, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 50% kwoty nominalnej, tj. 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) i należności ubocznych, w tym odsetek liczonych do dnia sprzedaży i kosztów procesu.
  2. wierzytelności przysługujących upadłej Magdalenie Domagale wobec Piotrowi Kuli, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 50% kwoty nominalnej, tj.  11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych) i należności ubocznych, w tym odsetek liczonych do dnia sprzedaży i kosztów procesu.

Oferty należy złożyć w biurze syndyka – ul. Królowej Korony Polskiej 24/102, 70-486 Szczecin w terminie do dnia 26 stycznia 2023 r. do godziny 15.00 w zamkniętych kopertach. Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie przetargu, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Każdy Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z tym regulaminem.

Informacje pod numerem telefonu 509525408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 – 15.00.

 

Zobacz inne

Prawo